En yeni gelişmelerden haberdar olmak için, lütfen eposta ile ücretsiz üye olun.

6 Aralık 2021 Pazartesi
İŞYERİNİZDE OTOMATİK BES KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Makaleler
2 Temmuz 2018 Pazartesi

İŞYERİNİZDE OTOMATİK BES KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İŞYERİNİZDE OTOMATİK BES KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

                Tasarrufları arttırmayı amaçlayan otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik uygulaması 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlük kazanmıştı.

                Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Ağustos 2016 tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girerek Kanun ile ilgili yeni döneme ilişkin uygulamalar ve  soru işaretleri oluşmaya başladı.

Bu Kanun Neden Geldi?

                Gelişmiş birçok ülkede tasarruf oranlarının yüksekliği göze çarpıyor. Örneğin Çin’de yurtiçi tasarruf oranı %46 civarında iken Türkiye’de ise bu oran %15’lerde. Otomatik katılım ile amaçlanan Türkiye’de bu oranın yukarılara çekilmesi ve gönüllü bir tasarruf aracının yaratılması.
 
                Aynı zamanda, çalışan kesimin emeklilik döneminde refah düzeyinde azalma olmaması da hedeflenmektedir. Bu kapsamda sistemde kalma, devlet katkısı ve vergi avantajları ile teşvik edilmektedir.

                2018’de, 4.5 milyon çalışan, otomatik katılım sistemiyle bireysel emekliliğe dahil edilecek. 1 Ocak 2017’de, 45 yaş altı tüm çalışanların BES’e girmesine imkan tanıyan otomatik katılım uygulaması ilk olarak bin ve üzeri çalışanı olan işletmelerden başladı ve 2.1 milyon kişi, işverenleri tarafından sisteme sokuldu. 1 Nisan 2017’de ise otomatik katılımın ikinci etabı devreye girdi; 250 ila 999 çalışanı olan özel sektör şirketleri ile tüm memurlar sisteme dâhil edildi ve 2.3 milyonu memur, 1.8 milyonu da özel sektör çalışanı olmak üzere 4.1 milyon kişi BES’e giriş yaptı. Ardından, 1 Temmuz 2017’de, ağırlıklı tekstil, hazır giyim, taşımacılık, eğitim, inşaat, sağlık, gıda, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren ve 100-250 arası çalışanı olan işletmelerdeki 2.2 milyon kişi otomatik BES’lendi. Böylece 2.3 milyonu kamu, 6.2 milyonu da özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 8.5 milyon kişi, 2017 yılında sisteme girmiş oldu.

                Ancak otomatik katılımın başladığı 2017 yılında beklenti ile sonuçlar maalesef birbiri ile örtüşmedi. Kamudan sisteme giren 2.3 milyon çalışanın yüzde 50’ye yakını sistemden ayrıldı. Özel sektörden giren 6.2 milyon çalışanın da yüzde 61’i çıkış yaptı. Toplamda sisteme dâhil edilen 8.5 milyon çalışanın yüzde 58’i otomatik BES’ten ayrıldı. Bununla beraber 1.1 milyonu kamu çalışanı, 2.4 milyonu da özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 3.6 milyon kişi de sistemde kalarak, tasarruf etmeye başladı.

                Bu hafta yeni BES sistemi üzerine sıkça sorulan sorulara yanıt verelim. Otomatik BES nedir? Kimler dahil olacak? Nereye ve ne zaman ödenecek? gibi pek çok soruya cevap vererek açıklık getireceğim.

Otomatik Bes Kesintisi Nedir?

                Bireysel emeklilik sistemi, gönüllü katılım esasına dayalı birçok kişi tarafından para biriktirmek, emeklilik dönemindeki gelirlerini arttırmak gibi amaçlarla dâhil olunan bir birikim sistemidir. Sisteme katılan kişiler her ay düzenli olarak sisteme katkı payı ödemesi yaparlar. Ödenen bu katkı payları Takasbank’ta kişilerin T.C. Kimlik numarasına açılmış bir hesapta birikir, aracı firmalarsa sadece ödenen katkı paylarını ve biriken parayı belirlenen yatırım araçlarında değerlendirir.

                Bireysel Emeklilik Sistemi aslında bireysel olarak katılımın sağlandığı bir sistemdir. Ama işverenler de işçileri adına yan hak/sosyal hak olarak grup emeklilik hesabı açarak ödeyen kişi olabilmektedir.

                Otomatik Bes Uygulaması ise bunlardan farklı olarak, işçinin sisteme otomatik katılımını sağlamak amacıyla ücretinden katkı payı kesilmesi için işvereni sorumlu tutmaktadır. Firmalar kişi sayısına göre sorumlu oldukları tarihten itibaren katılım şartlarına uyan işçilerinin ücretlerinden bireysel emeklilik katkı payı kesmek zorundadır.

Otomatik Katılım Uygulaması Kimleri Kapsıyor?

                Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşının altındaki tüm 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayacaklar uygulamaya dahildir. Ayrıca, TBMM Genel Kurulu’nda 09.01.2017 tarihinde 1/796 esas numarası ile kabul edilen kanun tasarısı çerçevesinde, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandık çalışanlarının da sisteme dahil edilmesi ön görülmektedir.

Kamu Kurumları Ne Zaman Sisteme Katılacaktır?

                Kamu kurumları iki kısım halinde, tedrici olarak sisteme dahil edilecektir. Bu kapsamda,

                a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde 1/4/2017 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren ilgili emeklilik planına dahil edilir.

                b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre, diğer kamu idarelerinde 1/1/2018 tarihi itibarıyla mevcut çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren ilgili emeklilik planına dahil edilir.

Özel Sektör İşverenleri Ne Zaman Sisteme Katılacaktır?

                Özel sektör çalışanları bağlı bulundukları işyerinin büyüklüğü göz önünde bulundurularak, tedrici olarak sisteme dahil edilecektir.

 1. Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,
 2. Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden   az   olan   bir   işverene   bağlı   çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,
 3. Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,
 4. Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,
 5.  Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,
 6. Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

                sisteme dahil olacaktır.

Beş Kişinin Daha Altında Çalışana Sahip Olan İşyerleri Ne Zaman Kapsama Girecektir?

                Mevcut düzenlemeler çerçevesinde, beş kişinin altında çalışana sahip işverenler, bu aşamada sistem kapsamına dahil edilmemiştir.

Çaşan Sayısı Nasıl ve Hangi Tarih Esas Alınarak Hesaplamalıdır? 45 Yaş Üstü, Yabancı, Yurtdışında Çalışanlar, Stajyerler, Taşeron İşçiler, Mevsimlik İşçiler Hesaba Dahil midir?

                Çalışanların otomatik katılıma dahil olma şartlarını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın (45 yaş altı/ üstü çalışan sayısı, yerli/yabancı/yurtdışında çalışan, şubelerdeki ve/veya birden fazla işyeri noktasında çalışan ayrımı yapılmaksızın) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine göre SGK’ya yapılan bildirime göre işverene bağlı olarak çalışan sayısı hesabı yapılır.

                Taşeron bir firma çalışanının, bordro işlemleri ilgili taşeron işveren tarafından yapılıyorsa taşeron firmanın çalışan sayısı hesabında, bordro işlemleri asıl işveren tarafından yapılıyorsa, asıl işverenin çalışan sayısının hesabında dikkate alınır.

                Çalışan  sayısı  tespit  edilirken,  kapsama  alınma tarihinde en güncel SGK verisi (net çalışan sayısı) göz önünde bulundurulur. Örneğin, 250 çalışanı olan ve 01.04.2017 tarihinde sisteme girmesi planlanan  bir  işyerinin  tespiti  için  01.04.2017 tarihi itibarıyla en güncel SGK kaydı göz önünde bulundurulur.

Tedrici  Katılım Tarihinden Sonra  Çalışan Sayısının Değişmesi İşvereni Nasıl Etkileyecektir?

 1. Sisteme bir defa dahil olmuş bir işverenin çalışan sayısının ileri bir tarihte düşmesi, işverenin sistemde  bulunma  durumunu  etkilemez ve işveren sistemde kalmaya devam eder.
 2. Bir tedrici katılım tarihinde yukarıda belirtilen sayıda çalışanı bulunmayan ancak söz konusu tedrici katılım tarihinde gerekli çalışan sayısına ileri bir tarihte ulaşan bir işyeri, sisteme dahil olmak için müteakip takvim yılı başını bekler. İşyerlerinin çalışan sayısına göre kapsama alınması sadece tedrici katılım tarihinde aranan çalışan sayısına sahip olması halinde mümkündür. Aşağıda bir örnek sunulmuştur.

 

Tarih

01.04.2017

(250-999)

01.07.2017

(100-249)

Kapsam

Tarih

Çalışan

Sayısı

200

240

01.07.2017

Çalışan

Sayısı

200

260*

01.01.2018

 


        c) 01.01.2019 tarihinden itibaren, 5 ve üzerinde çalışan sayısına erişen tüm işyerleri otomatik  katılıma dahil olmalıdır.

İşveren  Olarak  Otomatik  Katılım Uygulaması Kapsamındaki Yükümlülüklerim Nelerdir?

                a) Emeklilik  şirketinin seçimi:  5510  sayılı Kanunun   12   nci   maddesi   kapsamındaki    her işveren  çalışanları adına  bir  emeklilik  şirketi  ile sözleşme yapmakla yükümlüdür.

                b) Fonların seçimi:     İşveren,    sisteme     giriş esnasında çalışandan faiz içeren/ faiz  içermeyen fon tercihini alır, tercihte bulunmayan  çalışanları için   söz   konusu   tercihi   yapar.    Çalışan   fon tercihlerinin,    işverenin    şirket     ile     yapacağı sözleşme     kapsamında      doğrudan      emeklilik şirketine bildirilmesi de kararlaştırılabilir.

                c) Katkı payının ödenmesi:   İşveren, katkı  payını çalışanın   ücretinden   kesip   emeklilik    şirketine aktarmakla yükümlüdür.

                ç) Devir imkanı:  İşveren; operasyonel gereklilikleri dikkate  alarak,  şirket  seçimi  ve   katkı  payının kesilmesi  hariç  diğer   yükümlülüklerinin  icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.

                İşverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca idari para cezası söz konusu olacaktır.

Sistemde Hangi Şirketler Yer Almaktadır?

                İşverenler Hazine Müsteşarlığı’nca uygun görülecek emeklilik şirketlerinden herhangi birinin emeklilik planını seçebilecekler. Ancak, çalışanlar seçilen bu plana otomatik olarak dahil olacaklar.  
 
                Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı işverenin emeklilik şirketleri ile yapacağı sözleşmeleri, emeklilik planlarının kriterlerini ve katkı payının yatırıma yönlendirileceği fonları da belirlemeye yetkili. Bu hükümlerden katkı paylarının Müsteşarlık’ça belirlenecek fonlarda değerlendirilmesi zorunluluğu getirebileceği yorumunu yapmak mümkün. Emeklilik planının korunması amacıyla devlet katkısının yönlendirildiği fonlar gibi katılımcının yatırdığı katkı payları da otomatik olarak bu fonlarda değerlendirilebilir. 
 

                Şirketlerin listesi aşağıda yer almakta olup, detaylı bilgi için  www.egm.org.tr adresi ziyaret edilebilir:

            -    Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.

            -    Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

            -    Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.

            -    Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş.

            -    Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş.

            -    Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.

            -    Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş.

            -    BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.

            -    Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.

            -    Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş.

            -    Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.

            -    Groupama Emeklilik A.Ş.

            -    Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.

            -    Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş

            -    Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş

            -    NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.

            -    Vakıf Emeklilik A.Ş.

            -    Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.

İşverenler Anlaşmış Olduğu Emeklilik Şirketini Değiştirebilir mi?

                İşverenin emeklilik şirketini değiştirmesi aktarım olarak  tanımlanmakta olup,  işverenin  şirket  ile yapacağı emeklilik sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 2 yıl, aktarılan şirkette ise 1 yıl kaldıktan sonra farklı bir emeklilik şirketine geçmesi mümkündür.

Çalışanın Ödemelere Ara Verme İmkanı Var mıdır? Bu Talep Nasıl Yapılacaktır?

                Çalışanın  talebi  üzerine  katkı  payı  ödemelerine ara verilebilir ancak 3 ayın sonunda tekrar katkı payı tahsil edilmeye başlanır. Çalışanın 3 ayda bir söz konusu talebini yinelemesi gerekir.

                Ara verme talebinin işveren veya emeklilik şirketinden hangisi tarafından karşılanacağı hususu, işveren ile emeklilik şirketi arasında kurulacak  emeklilik sözleşmesinde  kararlaştırılır. Söz konusu talep, çalışan tarafından elden teslim, posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla iletilebilir.

Katkı Payı Neye Göre Hesap Edilecektir? Devlet Katkısından Kazancımız Ne Olacak?

                Prime esas kazanç/emeklilik keseneğine esas aylık (matrah) referans alınarak hesaplanacaktır.

                Otomatik katılım sonucu Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılacak tutarlar da diğer bireysel emeklilik sözleşmelerinde olduğu gibi %25 devlet katkısından yararlanabilecekler. Devlet katkısından yararlanmada üst sınır yine aynı olacak, en fazla yıllık brüt asgari ücretin toplam tutarının %25’i kadar devlet katkısı alınabilecek. Birden fazla emeklilik sözleşmesi varsa bu ödemeler için ödenen tutarların toplamı dikkate alınacaktır.     

                Bunun yanı sıra devlet katkısını hak etme ve ödeme koşullarına uymak kaydıyla otomatik katılım ile sisteme giriş yapanlardan cayma hakkını kullanmayanlar %25’lik devlet katkısına ek olarak tek seferde 1.000 TL tutarında devlet katkısı kazanacaklar.

                Emekli olduktan sonra birikimini emekli aylığı olarak almak isteyen (en az 10 senelik yıllık gelir sigortası tercih eden) çalışana, birikiminin üzerine %5 ilave devlet katkısı.

Paramız Güvende mi? 

                İşverenler, ücret ödemelerini yaptıkları günü takip eden iş gününde çalışanlarından kestikleri katkı paylarını emeklilik şirketine aktarmak zorundalar. İşverenler aktarımı zamanında yapmazlar ise oluşacak parasal zarardan da kendileri sorumlu olacaklar. Ayrıca işveren bu kanundan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmezse her bir ihlal için 100 TL tutarında para cezası uygulanacak.
 
                Ayrıca, emeklilik fonlarında bulanan paralar, TAKASBANK nezdinde blokede tutulacak ve emeklilik şirketi dahil kimsenin tasarrufunda olmayacak. Fonların mal varlığı hiçbir amaçla kullanılamaz ve rehin edilemez. TAKASBANK’da her bir katılımcı adına tutulan fonlar ayrı hesaplarda takip edilir ve katılımcılar ne zaman isterlerse Emeklilik Gözetim Merkezi’nin internet sitesinde yer alan linki tıklayarak fonlarında ne kadar para olduğunu görebilirler.

Otomatik Katılım Kapsamında Sunulacak Devlet Katkılarına Hak Ediş Süresi Bulunmakta mıdır?

                %25  oranındaki  devlet  katkısı  teşviki  ile  1.000 TL’lik başlangıç devlet katkısı teşviki için hak kazanma süreleri aynı olup, devlet katkısına hak ediş süreleri aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır.

Süre (Yıl)

Hak Ediş Oranı

0 – 3

%0

3 – 6

%15

6 – 10

%35

10 – Emeklilik öncesi

%60

Emeklilik hakkı ile ayrılma

%100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne Zaman Emekli Olunabilecek?

                Bireysel emeklilik sisteminde en az 10 yıl süreyle kalan ve 56 yaşını doldurmuş olanlar emekli olma  hakkını elde ederler.

10 Yıl Boyunca Her Ay Ödeme Yapılmak Zorunda mıdır?

                Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.
 
                İlk ödemeden sonra 10 yıl boyunca katkı payı ödenmese ya da ödemeye ara verilse dahi bu sürenin sonunda 10 yıllık süre dolmuş sayılır. Bununla birlikte mevcut düzenlemede Hazine Müsteşarlığı’nın ara verme süresi ile ilgili düzenleme yetkisi var. Müsteşarlık yatırımların artırılması amacıyla ara verme süresine ilişkin bir kısıtlama getirebilir.

 İş Değişikliği Halinde Sistemden Çıkmış Sayılır mıyız?  

               Hayır. Yeni geçilecek iş yerinde bir emeklilik planı varsa çalışan birikimini ve önceki işverende sistemde geçen süresi ile birlikte yeni işverenin planına aktarabilir. Yeni işverende emeklilik planı yok ise ve talep ederse önceki işverende katılmış olduğu planda kalmaya devam edebilir. Talepte bulunulmaz ise emeklilik sözleşmesi sonlanmış olur. Çalışanın bu talebini işten ayrılmasını izleyen ayın sonuna kadar emeklilik şirketine bildirmesi gerekiyor.

İşverenin   Sözleşmeyi   İmzaladığı   Gün   Çalışanlar Cayma Hakkını Kullanabilir mi,  Cayma Hakkını Ne Zaman Kullanabilir?

                İşverenin emeklilik sözleşmesi imzaladığı günden bağımsız olarak, çalışana ait ilk katkı payının emeklilik şirketine intikal ettiği tarihi takip eden işgünü çalışana konu ile ilgili bildirim yapılır. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir, öncesinde kullanamaz.

Çalışan Caydıktan/Ayrıldıktan Sonra İstediği Zaman Tekrar Sisteme Girebilir mi?

                Cayma/ayrılma  işlemi  gerçekleştirilen  bir çalışanın, kendi talebi doğrultusunda, tekrar sisteme dâhil edilmesi mümkün değildir.

                Ancak, aynı işyerinde çalışmaya devam eden ve kanunca belirtilen koşulları sağlayan çalışanlar Müsteşarlıkça belirlenen usuller kapsamında ortalama iki yılda bir tekrar sisteme dahil edilir.

Sistemden Çıkıp Tekrar  Giriş  Yapan  Bir  Çalışan, Sistem Kapsamında Sunulan Avantajlardan Aynı Şekilde Yararlanmaya Devam Edebilecek midir?

 1. Devlet Katkıları Açısından: Sistemden çıkıp tekrar giriş yapan bir çalışan, %25’lik devlet katkısından tekrar faydalanabilir ancak önceki hak edişe ilişkin süre kazanımlarını kaybedeceğinden hakediş süresi yeniden başlar.

                Bununla birlikte, 1.000 TL başlangıç devlet katkısı, sisteme  girişte  bir  defaya mahsus  olmak üzere verildiğinden, söz konusu katkıdan tekrar faydalanamaz.

                Sistemden emekli olması durumunda, %5’lik ilave devlet katkısından faydalanması mümkündür.

 1. Emekliliği Hak  Kazanma Açısından: Çalışanın daha önce sistemde geçirdiği süreler emekliliğe esas süresine sayılmaz.

Ödenen Tutarlardan Emeklilik Şirketi Kesinti Yapacak mı?  

                Emeklilik şirketleri ödenen katkı paylarından yalnızca fon işletim gider kesintisi yapabilecekler. Bu oran ise yıllık maksimum %2. Yapılan ödemelerden yönetim gider kesintisi yapılmayacak ve giriş aidatı alınmayacak.


İşveren de Katkıda Bulunacak mı?  

                İşveren katkısı ile ilgili mevcut düzenlemede bir teşvik yok. İşverenler de isterlerse katkıda bulunabilirler ancak, mevcut bireysel emeklilik mevzuatında işveren katkısına devlet katkısı ödenmiyor.
 
                Ancak Bakan’ın devlet katkısı ile ilgili düzenlemeleri yapma yetkisi de var. Bu kapsamda ilerleyen dönemde sistemde kalmaları artırmak amacıyla otomatik katılım sözleşmelerine has bir avantaj da sağlanabilir.

Toplu Para almak Yerine Düzenli Geri Ödemeye Ayrı Bir Teşvik!

                Emekliliğe hak kazanan ve bireysel emeklilik hesabındaki birikimini almak isteyen katılımcılar, toplu para, programlı geri ödeme ya da yıllık gelir sigortası seçeneklerinden birini seçebilir veya hesabındaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilirler.

                Tüm birikimler en az on yıllık bir yıllık gelir sigortasına aktarılırsa %5’lik ek bir devlet katkısı daha elde edilebilecek. Üstelik bu %5’lik ek katkı toplam birikim dikkate alınarak hesaplanacak.      

İşverene Uygulanacak İdari Para Cezası

                Kanunla belirlenen yükümlülüklerinden her hangi birisini yerine getirmeyen işverenin, bu fiilin tespiti halinde işverene bu durumdaki her işçisi / ihlal için 100,00 TL idari para cezası uygulanacaktır. Örneğin 500 işçisi olan bir işverenin yapacağı basit bir hatanın bedeli bile, toplamda tek bir ihlal için 50.000 TL’yi bulabilecektir.

SONUÇ

                Yukarıda özetle anlattığımız otomatik bireysel emeklilik sisteminde işverenlerin sorumluluklarını son olarak ve sırasıyla belirtmek istiyorum. Aşağıdaki sıralama dahilinde işlemler gerçekleştirilirse her hangi bir idari para cezası ile karşılaşılmayacaktır:

 1. En az bir emeklilik şirketiyle sözleşme imzalanır.
 2. TC vatandaşı olan, 45 yaşını doldurmamış çalışanlar belirlenir.
 3. Fonların faizli ya da faizsiz olması konusunda işçilerin yazılı tercihleri alınır.
 4. Tercihte bulunmayanların yerine işveren kendisi tercih yapar.
 5. Çalışan bilgileri ve fon tercihleri, emeklilik şirketine iletilir.
 6. Maaş dönemi geldiğinde işçilerden / memurlardan katkı payı kesilir.
 7. Katkı payları emeklilik şirketinin banka hesabına aktarılır.
 8. Her bir çalışanın hangi tarih itibariyle BES’e otomatik olarak geçirildiği çalışanlara bildirilir.
 9. Çalışana yapılan bildirimin ardından 2 aylık cayma süresi içinde, caymak isteyenlerden yazıları alınır ve emeklilik şirketine iletilir.
 10. Çalışanların dilediği zaman faizli ya da faizsiz fonlar arasında geçiş yapmasına izin verilir.

                Görüleceği üzere aslında işverenlerin bu konudaki yükümlülükler önemli olmakla birlikte oldukça kolaydır. Ancak yukarıdaki süreçlerin her hangi birisinin ihmali ya da bu hususta yapılacak hataların her birinin Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilmesi halinde, ihlal başına 100,00 TL idari para cezası uygulanacağı unutulmamalıdır.

                Not: Sistemin yürürlük tarihi değiştirilmiştir. 2 Ocak 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan BES yönetmeliğine göre;

 1. Çalışan sayısı 1000 ve üzerinde olan işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,
 2. Çalışan sayısı 250 ve üzerinde ancak 1000’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,
 3. Çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,
 4. Çalışan sayısı 50 ve üzerinde ancak 100’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,
 5. Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50’den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,
 6. Çalışan sayısı 5 ve üzerinde ancak 10’dan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren

                Sisteme dahil edilir. Ayrıca bu rakamlar her sene başında güncellenerek kontrol edilir. Bir takvim yılı boyunca işçi sayısında meydana gelen azalmalar ve artışlar dikkate alınmaz.

Dr Mali Müşavir Neslihan DERELİ

MAAŞINA HACİZ GELEN İŞÇİ İÇİN NE YAPILMALI?
İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle İşveren Tarafından Bildirimsi...
Dr Mali Müşavir
Başvuru Formu Giriş

Şifremi Unuttum?
Başvuru Formu Giriş

Üyeliğiniz Onaylandıktan Sonra Giriş Yapabilirsiniz.
Başvuru Formu Giriş

Üyelik Formu