En yeni gelişmelerden haberdar olmak için, lütfen eposta ile ücretsiz üye olun.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) ile yeniden belirlendi.
Pratik Bilgiler
5 Eylül 2018 Çarşamba

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) ile yeniden belirlendi.


Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 62) ile yeniden belirlendi.

 

 

5 Eylül 2018 tarih ve 30526 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 62 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre %1.40 olan Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2 oldu. 

Bununla birlikte, Vergi Usul Kanunu’nun 112/3 üncü maddesi uyarınca gecikme faizi ve yine aynı Kanunun 371/5 maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranı, gecikme zammı oranına atıfta bulunarak uygulandığından, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranı da 5/9/2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık %2 olarak uygulanacaktır.

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar 

Gecikme zammı oranı

MADDE 1- (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür

 

Nefes Kredisi Başvuruları başladı.
GİB YENİ NESİL ÖKC BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN İZLENECEK USUL VE ...
Başvuru Formu Giriş

Şifremi Unuttum?
Başvuru Formu Giriş

Üyeliğiniz Onaylandıktan Sonra Giriş Yapabilirsiniz.
Başvuru Formu Giriş

Üyelik Formu